ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร อาจารย์ประจำหน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

15 พฤศจิกายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร อาจารย์ประจำหน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชา ปรสิตวิทยา
แกลลอรี่