CAMT ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาดูงาน

22 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเกิดทักษะจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมไปถึงได้ค้นหาความชอบของตนเอง โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่