ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ มช. จัด Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5 Reuse ได้ พร้อมจำหน่ายให้ผู้สนใจ

14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

      ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทำหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยตนเอง Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5 Reuse ได้  ปลอดภัยดี  มีมาตรฐาน  สร้างงานให้ชุมชนโดยหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่เป็นหน้ากากด้านนอก ผลิตจากผ้า สวมใส่สบาย แนบชิดกับใบหน้า และสวยงามทันสมัย อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นแผ่นกรอง หรือ filter ด้านใน ทำจากวัสดุเฉพาะที่มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.1 um และป้องกัน PM2.5 ได้ มากกว่า 95% อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Nelson Labs, a Sotera Health company มีอายุการใช้งานหลังเปิดใช้ครั้งแรก 8-20 ชั่วโมง โดยเป็นนวัตกรรมที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนาขึ้นร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้จัดจำหน่ายในราคาเพียงแผ่นละ 5 บาท และจำหน่ายทั้งชุด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และแผ่น filter 2 แผ่น ในราคาชุดละ 75 บาท สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี (SCB1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3479 

สำหรับผู้สนใจที่อยากประดิษฐ์หน้ากากอนามัย (ด้านนอก) ด้วยตนเอง
16 กุมภาพันธ์นี้ พบกับกิจกรรม Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5 โดย อาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในงาน "มือสองสู้ฝุ่นเพื่อเชียงใหม่เบิกบาน"
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
พบกันที่ ลานกิจกรรม (บริเวณตรงข้ามกาดฉำฉา) โหล่งฮิมคาว

เปิด 2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 10.30-12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30-15.00 น.
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 บาท/ท่าน
ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ACAirCMU

สำหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน หรือโรงเรียน หากประสงค์ให้ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปถ่ายทอดความรู้ในการ Workshop DIY ทำหน้ากากป้องกัน PM2.5 เพื่อจัดจำหน่าย หรือใช้ในชุมชน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โทร. 0-5394-3479
แกลลอรี่