ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Tea Time Tea Talk ผ่ออดีตล้านนากับนักวิทยาฯ วัยเก๋า รับฟังการเสวนาโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้มากประสบการณ์ เจ้าของผลงานเขียนที่น่าสนใจมากมาย

25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์

ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ มช. (ชกว.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Tea Time Tea Talk ผ่ออดีตล้านนากับนักวิทยาฯ วัยเก๋า

รับฟังการเสวนาโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้มากประสบการณ์ เจ้าของผลงานเขียนที่น่าสนใจมากมาย อาทิ รักรันทด สองแผ่นดิน สายสัมพันธ์ สามกษัตริย์ นายห้างป่าไม้ฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ (ติดกับสวนรุกขชาติห้วยแก้ว)

เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซื้อบัตรได้ที่หน้างาน หรืองานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 053 943308-9
แกลลอรี่