รับมอบเงินจัดตั้งกองทุน 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจาก ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นักศึกษาเก่ารหัส 09 พร้อมด้วยกลุ่มสนทนาประสา มช.รุ่นเดอะ จากการจำหน่ายหนังสือ "ทศวรรษแรก ชีวิตนักศึกษา มช." จำนวน 154,000.- บาท สำหรับจัดตั้งเป็นกองทุน 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหนังสือ "ทศวรรษแรกชีวิตนักศึกษา มช." ภาพและเรื่องโดยนักศึกษาเก่า มช. ช่วงปี 2507-2516 ของกลุ่มสนทนาประสา มช.รุ่นเดอะ ซึ่งมียอดจำหน่ายมากกว่า 1,000 เล่ม เพื่อให้ลูกช้าง มช. ได้อ่านรำลึกเติมเต็มความหลังเมื่อครั้งศึกษาอยู่ มช. เมื่อเกือบ 60 ปีมาแล้ว ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่