การอบรมเรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology –rich Learning Designer) ระดับต้น และหลักสูตรการออกแบบและดำเนินการเรียนรู้แบบ Active Learning

18 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology –rich Learning Designer) ระดับต้น และหลักสูตรการออกแบบและดำเนินการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถของบุคคลกร ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่