ทานของดิบ เสี่ยงพยาธิขึ้นตาจริงไหม?

15 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

กุ้งเต้น หมึกช็อต กุ้งแช่น้ำปลา อาหารจำพวกนี้สามารถทำให้เกิด
อาการตาบอดได้จริงหรือเปล่า

โดย อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์
อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


#ทานของดิบ
#พยาธิ #ตา
#ทานของดิบเสี่ยงพยาธิขึ้นตา
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่