ค่าย Animation Acdemy

3 มีนาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

จะดีกว่าไหม! หากเปลี่ยนเด็กเล่นเกม เป็นเด็กสร้างเกม Animation Academy


ค่ายสร้าง Animation & Game โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป เข้าร่วม พัฒนาทักษะ ด้านการสร้างแอนนิเมชันและเกม
เรียนรู้ พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว ต่อยอดจินตนาการให้เป็นจริงได้  ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท  สำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหลือเพียง 3,000 บาท รวมค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารว่าง และ อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ๆ  รับจำนวน 30 ที่นั่งเท่านัน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มีนาคม 2563  ผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร

สมัครได้เลยที่ https://forms.gle/dWqtnFJNFk2Nnqxs5

เรียนรู้กับอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมเป็นแบบ 2 ภาษา เพื่อให้น้องได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 

มากกว่าการเล่นเกม คือ การได้เรียนรู้กระบวนการสร้างเกมอย่างเป็นระบบ 

แกลลอรี่