ถวายสื่อในการพัฒนาสุขภาวะสำหรับแรงงานข้ามชาติ

13 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ากราบขอพร สักการะ พระอาจารย์โกฑัญญะ เจ้าอาวาสวัดทรายมูล (พม่า) เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 และถวายสื่อในการพัฒนาสุขภาวะสำหรับแรงงานข้ามชาติ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาและจับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองและประชากรข้ามชาติ โดยความร่วมมือของคณะการสื่อสารมวลชน และ คณะพยาบาลศาสตร์ ณ วัดทรายมูล (พม่า) จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 
แกลลอรี่