อาจารย์กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2564

25 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์


ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2564
อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2564
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
 
แกลลอรี่