คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2565

27 กุมภาพันธ์ 2566

คณะแพทยศาสตร์

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้ " แนวทาง TQA ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ พัฒนาการทำงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ " ในงานแถลงข่าว ผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องมณียา แกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานครฯ
" 12 องค์กรไทย จารึกความสำเร็จครั้งใหม่บนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 เตรียมพร้อมสู่เป้าหมายสุดยิ่งใหญ่ในระดับ World-Class "
โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 12 องค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2565 โดยการคัดเลือกของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยจะเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ
" รางวัลเกียรติยศของคนสวนดอก รางวัลของพวกเราทุกคน "
แกลลอรี่