ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

4 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ H.E.Mr. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "Pakistan-Thailand Relations and Regional Integration” ณ ห้องเรียน PSB 1302 ชั้น 3 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  
แกลลอรี่