ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2566

29 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2566 พิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่อาจารย์ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ครอบครัวสถาปัตย์ มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา รัตนพฤกษ์ อาจารย์อาวุโสคณะ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ณ ดาดฟ้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แกลลอรี่