นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

31 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์                กระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ เพื่อพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และร่วมพิธีแสดงความยินดีในงาน รางวัลผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
แกลลอรี่