การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.

6 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้รายละเอียด ความรู้ ตลอดจนตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ ของกองทุน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่