วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 59

31 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 59 ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
แกลลอรี่