LET CAMT COOK กิจกรรมพิเศษสนับสนุนยุทธศาสตร์ SO1 : Student Clubs ให้นศ.เข้าร่วมแต่งหน้าเค้กต้อนรับวันแห่งความรัก

15 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม LET CAMT COOK ครั้งที่ 2 “Workshop Cake Decoration Valentine’s Edition” ภายใต้โครงการ Student Clubs สนับสนุนยุทธศาสตร์ SO1 ของวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแต่งหน้าเค้กต้อนรับวันแห่งความรัก เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร โดยมีนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่