ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างานจากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

12 ตุลาคม 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างานจากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการรักษาผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการหารือและสร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ส่งมอบ FaceME เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ มูลนิธิขาเทียม ฯ อีกด้วย

แกลลอรี่