หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยโครงการ จำนวน 2 อัตรา

19 ตุลาคม 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัยโครงการ จำนวน 2 อัตรา  ดังรายละเอียดและใบสมัครแนบได้ที่  https//stri.cmu.ac.th