ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนิติมานุษยวิทยา (Intensive Workshop on Forensic Anthropology)

31 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนิติมานุษยวิทยา (Intensive Workshop on Forensic Anthropology)
ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.2566 นี้
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 308 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับเกียรติจาก Prof. Robert W. Mann, PhD ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติมานุษยวิทยา (forensic anthropology) จาก John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii, USA มาเป็นวิทยากรหลัก
การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และทักษะเบื้องต้นในการตรวจพิสูจน์โครงกระดูกมนุษย์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยในการชันสูตรศพและพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถเข้าร่วมภาคทฤษฎีผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ในวันที่ 12 มิ.ย. 2566
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการอบรมโดยสแกน QR code ดังแนบ
แกลลอรี่