ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดสัมมนาฟรี “จับทิศลงทุน หุ้นกู้ โอกาส ความเสี่ยง และกำไร” เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและภาคธุรกิจแบบสุด Exclusive

28 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 กันยายน 2566 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ อาจารย์ประจำของภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาให้ความรู้ “จับทิศลงทุน หุ้นกู้ โอกาส ความเสี่ยง และกำไร” แก่ภาคธุรกิจและประชาชนผู้สนใจด้านการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “จับทิศการลงทุนและโอกาสสำหรับนักลงทุน” โดยให้ความรู้ด้านความหลากหลายของตราสารหนี้อย่างเข้มข้น และหัวข้อ “ตราสารหนี้และความเสี่ยงที่ต้องรู้” พร้อมแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้ที่ตอบโจทย์ในกลุ่มผู้ต้องการผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำและมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องการรับมือกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยงานสัมมนาดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 70 คน ได้รับเสียงการตอบรับเป็นอย่างดี และมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างหลากหลายจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่