ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี CMUBS ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ อาจารย์ใหญ่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์

26 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 เมษายน 2566 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้อุปการะคุณ, คณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ อาจารย์ใหญ่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาคณะต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

------------
ขอขอบคุณภาพจาก
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่