คณะนิติศาสตร์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับนานาชาติ หัวข้อ Law, Legality & Legitimacy in Asia

15 สิงหาคม 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Law CMU International Conference : Law, Legality & Legitimacy in Asia)  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีค่าลงทะเบียน 1,200.- บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ - 30 กันยายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/ หรือ โทร 053-942920 - 1