วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์

26 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
นำโดย รองศาสตราจารย์ สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 และพิธีฌาปนกิจ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.40 น. ณ สุสานหายยา
แกลลอรี่