ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

24 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-944009-12 ต่อ 110

รายละเอียดเพิ่มเติม ::
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/23196
แกลลอรี่