ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

3 กุมภาพันธ์ 2562

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ “HR Transformation in Digital Age และ Digital Tool for Future HR โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด 
แกลลอรี่