อาจารย์กิจกรรมบำบัด ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาการแพทย์และสาธารณสุข

10 กันยายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประกาศเกียรติคุณ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดพิธีมอบรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี และองค์กรดีเด่น ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่