ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

27 พฤษภาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง "หมอพร้อม มอชอพร้อม" ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564แกลลอรี่