ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารอย่างอบอุ่น พร้อมอัดแน่นด้วยสาระและกิจกรรม

8 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าสู่สาขาการเงินและการธนาคารอย่างอบอุ่น เพื่อแนะนำการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในสาขาวิชาอย่างเข้มข้น แนะนำคณาจารย์ประจำภาควิชา ตลอดจนพบปะรุ่นพี่ รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจจากการร่วมประกวดแข่งขันเวทีระดับประเทศในโครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 พร้อมรับฟังประสบการณ์ด้านการทำงานจริงในสายอาชีพ ก่อนร่วมร้องเพลงประจำภาควิชา และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์พี่น้อง พร้อมเปิดตัวสายรหัสข้ามรุ่น โดยมี รศ.ดร.รวี ลงกานี อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่