นักวิจัยจากไต้หวันพบนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Dr. Shui-Tein Chan ประธานกรรมการบริษัท ALPS BIOTECH ในส่วนของ Nation Biotechnology Research Park ประเทศไต้หวัน ทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านไบโอเทค พัฒนายาและสารสำคัญจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น Sar Cov2 โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคทางระบบประสาท พบ ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นักวิจัย และหน่วยจัดการทุน งานบริหารงานวิจัยสถาบันฯ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการทำงานวิจัยในระดับ pre clinical และ clinical trial ของทั้ง 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ วันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แกลลอรี่