ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ร่วม “พิธีลงนาม MOU ระหว่าง 10 สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำของไทย” (Business School Network in Thailand: BSNT)

5 เมษายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ร่วม “พิธีลงนาม MOU ระหว่าง 10 สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำของไทย” (Business School Network in Thailand: BSNT) เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยการลงนามในครั้งนี้ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือและมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันในด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย โดยแต่ละสถาบันมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์งานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ให้แก่กัน และรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพอันนำไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี ยังได้เข้าพบ Prof. Geoff Perry, Executive Vice President and Chief Officer, Asia Pacific ของ AACSB เพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ AACSB เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการของคณะฯ ต่อไป

แกลลอรี่