ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัล ช้างทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563

25 มกราคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
รศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.ภารวี มณีจักร ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่