กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566

19 กันยายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้นำสิ่งของมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ และเยี่ยมชมวัดทรายมูลเมือง ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566
แกลลอรี่