สาขา ANI CAMT จัดบรรยายพิเศษ

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษในรายวิชา 951106 Screenwriting and Digital Storytelling โดยได้รับเกียรติจากคุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับหนังชื่อดังจาก GDH อย่าง FriendZone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน, เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ, Suckseed ห่วยขั้นเทพและพรจากฟ้า ตอนยามเย็น เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่