ต้อนรับ อาคันตุกะจาก University of Electronic Science and Technology of China เพื่อหารือหลักสูตรสองปริญญา

26 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
          Ms. He Qilei Deputy Director, Office of International Cooperation and Exchange & Deputy Dean, School of International Education
          Prof. Liao Yong Deputy Dean, School of Mechanical and Electrical Engineering
          Mr. Zhang Zhenyuan Deputy Dean, School of Mechanical and Electrical Engineering
          Mr. Nie Wenkai Section Chief, Office of International Students Recruitment and Academics, School of International Education
          เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน หลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการสองปริญญา (2+2) ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ School of Information and Software Engineering, University of Electronic Science and Technology of China และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (Short Course Exchange Program) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่