การเจรจาความร่วมมือระหว่าง Kunming Children’s Hospital และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Ms. Fang Jinwen ศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Hospital Director Tie Songzhang พร้อมด้วย Vice President Xiaomei Liu และ Director of Nursing Yuting Zhen ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ Kunming Children’s Hospital เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
แกลลอรี่