ส่งมอบหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI-CMU ให้ 4 โรงพยาบาลใช้ป้องกันโควิด-19

20 เมษายน 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ส่งมอบหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI-CMU ให้ 4 โรงพยาบาลใช้ป้องกันโควิด-19

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ และบุคคลหน่วยงานอื่นๆ ใน มช และศิษย์เก่า มช ได้ร่วมสมทบทุนทรัพย์ เพื่อจัดทำหน้ากากกันกระเด็น (ICDI CMU Face Shield) จำนวน 672 ชิ้น โดยส่งมอบให้โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสันกำแพง, โรงพยาบาลแม่ออน และหน่วยจัดการไฟป่าที่แม่กำปอง เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ไว้ใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรค ขณะปฏิบัติงานตรวจรักษา Covid-19

#ICDIร่วมใจสู้ภัยCovid19 #ICDI_Face_Shield #คุณหมอสู้ๆพยาบาลสู้ๆ 
แกลลอรี่