ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เลขที่ E140070

11 มิถุนายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E140070  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ
แกลลอรี่