วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับการมาเยือนจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

3 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี ร่วมให้การต้อนรับการมาเยือนจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพบปะนักศึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Saba Amanuel ตำแหน่ง International Partnerships Consultant เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาคู่ ได้แก่ โครงการ 2+2 Double Degree Program ระดับปริญญาตรี Bachelor's of Science (Data Science) รวมถึงการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาในประเทศออสเตรเลีย กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ICB1211 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 20 ราย จากชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมฟังการบรรยาย ทั้งในรูปแบบ On-site และ Zoom Cloud Meeting.
แกลลอรี่