"ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น 4.0" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปีงบประมาณ 2562

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

พิธีเปิด กิจกรรม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น 4.0" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปีงบประมาณ 2562 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (สสว. ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยมี อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ฯ กล่าวรายงาน คุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และรับมอบของที่ระลึก

หัวข้อบรรยาย "แนวคิดการต่อยอดพัฒนาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค 4.0" โดย คุณธนากร สุภาษา เจ้าของเเนวคิดการพัฒนาธุรกิจจากเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ PAPA PAPER FACTORY และ CEO บริษัท SIMPLE DECORE CO.,LTD. ,หัวข้อบรรยาย "การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas" โดย คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Designer) และนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย ,หัวข้อบรรยาย "Digital Transfromation" SMEs ไทยปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิตอล โดย คุณธนากร สุภาษา CEO บริษัท SIMPLE DECORE CO.,LTD. ,หัวข้อบรรยาย "เทคนิคการสร้างแผนธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ" โดย คุณธนากร สุภาษา เจ้าของรางวัล SME ATARTUP AWARD ประจำปี 2017, และรางวัล SME ดีเด่น (2ปีซ้อน) ประจำปี 2017-2018 และ SME ต้นบบ จากมูลนิธิสัมมาชีพ ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแกรนด์วิว 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : สำนักงานคณะ (ส่วนกลาง)
แกลลอรี่