ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 ตุลาคม 2565

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา โดยมี คุณจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://www.eqd.cmu.ac.th/
แกลลอรี่