วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม International Day of Friendship: CMU Pride Month ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

23 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม International Day of Friendship: CMU Pride Month ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม International Day of Friendship: CMU Pride Month เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความกล้าแสดงออกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้มีการจัดการแข่งกันการกล่าวสุนทรพจน์และมีการจัดการแสดงจากนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. - 20.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่