มช และกระทรวง อว. ประสบความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ด้วย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จาก TCEB

28 สิงหาคม 2564

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีกหนึ่งสุดยอดข่าวดีแห่งปี !!!!

มช. และกระทรวง อว. ประสบความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ด้วย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จาก TCEB

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย STeP ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) (ที่สนับสนุนโดยกระทรวง อว.) เข้าร่วมงาน MICE Standard Day 2021 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับมอบตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ประเภท Meeting Rooms จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานพื้นที่ให้บริการห้องประชุม ประเภทองค์กรภาครัฐ/เอกชน

การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ จะทำให้อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อยู่ในฐานข้อมูลของ MICE ที่มีมาตรฐานของประเทศไทย เชื่อมโยงสู่การเข้าสู่อุตสาหกรรม MICE ในระดับสากลเชื่อมโยงสู่การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคต่อไป
แกลลอรี่