คณบดี CMUBS ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

28 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ทั้งยัง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นจากสาขาต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ คุณนฤมล พูลเพียรนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม, ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา, ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ และ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่