หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการ 17th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2023) ณ สาธารณรัฐอิตาลี

3 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการ 17th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2023) จากผลงาน เรื่อง Microstructure and Mechanical Properties of Equal Channel Angular Pressed AI-Ni-(Zr,Sc) Alloys ณ เมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่