มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 200,000 บาท จากพี่ๆเกษตร มช. รุ่นที่ 8

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับ คุณวัฒนา ฉัตรานุสรณ์ คุณเจริญชัย แย้มแขไข และคุณอภินันท์ วีรพันธุ์ เกษตร มช. รุ่นที่ 8 ในโอกาสที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 200,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่