พิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

31 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า นำตัวแทนบุคลากร พร้อมปัจจัยที่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ร่วมทำบุญสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง และอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างพร้อมเพียง
แกลลอรี่