พิธีไหว้ครูศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2566

28 พฤศจิกายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2566 โดยประเพณีไหว้ครู “ศิลป์จุ่ม” ถือเป็นประเพณีอันดีงามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อสร้างขวัญและความสิริมงคลแก่นักศึกษาน้องใหม่เป็นประจำทุกปี และเป็นการแสดงความเคารพคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโสผู้ซึ่งจะประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จากคณะฯ และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่