เสวนาทางวิชาการ "1 ทศวรรษ การปกครองท้องถิ่นไทย (2553-2563) : อบจ. กับการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563"

25 พฤศจิกายน 2563

สถาบันวิจัยสังคม

ศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "1 ทศวรรษ การปกครองท้องถิ่นไทย (2553-2563):  อบจ. กับการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563"
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนโดย มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่โทรศัพท์ 053-942555 053-942574
โทรศัพท์มือถือ 087-1769893, 093-5929929
แกลลอรี่