กิจกรรม “วัฒนธรรมเกาหลีสัญจร”

10 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม “วัฒนธรรมเกาหลีสัญจร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล กล่าวต้อนรับ H.E. Mr. Park Yongmin ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาษาเกาหลีและนักศึกษาวิชาอื่นๆที่มีความสนใจวัฒนธรรมเกาหลีได้มีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีอย่างใกล้ชิด ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่นการแสดงระบำพัดเกาหลี จากนักศึกษาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ การแสดงระบำกลองจินโดและ K-POP COVER DANCE จากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย บูธกิจกรรมทางวัฒนธรรมเกาหลีต่าง ๆ รวมถึงการร่วมสนุกแข่งขันตอบคำถาม OX ชิงของรางวัล การสาธิตทำอาหารเกาหลี การแข่งตอบคำถามเกี่ยวกับเกาหลี การแต่งกายชุดประจำชาติและชุดนักเรียนเกาหลี การละเล่นพื้นบ้านเกาหลี และงานหัตถกรรมเกาหลี ตลอดจนการแจกของที่ระลึกให้ผู้ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
แกลลอรี่